STICHTING JAZZ

Stichting Jazz een volwaardig productiehuis van cultuureducatie. De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit het ontwikkelen en organiseren van culturele projecten, trajecten, workshopreeksen en activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar onder en na schooltijd. Daarbij heeft de organisatie zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van activiteiten voor jongeren die doorgaans van huis uit minder cultuureducatie meekrijgen. Onder andere vanwege het aanstekelijke enthousiasme dat deze jongeren laten zien als zij potentie en talent ontdekken. Cultuurarchitect had verschillende producties en fondsenwerving voor Stichting Jazz uitgevoerd, zoals project It’s Your Jazz Held.

Projectnaam: It’s Your Jazz Held

Doel: Het op een duurzame manier werken aan publieksontwikkeling en talentontwikkeling. De leerlingen maken kennis met Jazz en het Bimhuis, het Bimhuis zorgt ervoor dat jongeren hun zaal en aanbod leert kennen.

Doelgroep: Onderbouw van het VMBO

Organisatie: De organisatie is in handen van de Stichting Jazz. Het Bimhuis stelt de locatie beschikbaar en er zal in de pilot worden gewerkt met 2 klassen van het Calvijn met Junior College.

Opzet: VMBO leerlingen uit de 1e en 2e klas stappen midden in het hart van de jazzwereld. In een project van 8 weken werken de jongeren samen aan een eigen muziekmiddag die vorm zal krijgen op een professioneel muziekpodium. Leerlingen ontvangen in die 8 weken workshops op het gebied van jazzmuziek en performen. De leerlingen maken kennis met de wereld van de jazzmuziek en er wordt in die weken onder begeleiding toegewerkt naar een middagvoorstelling met een vooraf gekozen artiest. De artiest komt twee keer tijdens het voortraject met de leerlingen werken aan de voorstelling, waarbij het vooral gaat om het kennismaken met wat de betreffende artiest in huis heeft.

Het traject resulteert in een middag waarin een jazzmuzikant zijn of haar passie voor jazz overbrengt op het publiek door middel van vertellen, het spelen van een aantal nummers en een optreden met een aantal van de leerlingen. Het publiek (de schoolklassen) krijgt niet een traditioneel optreden van de artiest, maar een kijkje in de muzikale belevingswereld van deze artiest waarbij ook een aantal leerlingen in het optreden worden betrokken. De bijeenkomst is onderhoudend door afwisseling, inhoud en het intieme, laagdrempelige karakter. Er is veel ruimte voor vragen uit de zaal, maar ook samenspelen met leerlingen uit het publiek. Alles is er op gericht het jonge publiek te inspireren.